En català

UN PROJECTE TRANSFONTERER

La compagnie du sarment està establerta al Pirineu Oriental, on ha desenvolupat la creació de Quatre femmes et le soleil, de Jordi Pere Cerdà (2003), la creació de Bios, quelques tentatives (2008), l’espectacle poètic bilingüe L’ocell cerdà (2011), i més recentment els seus espectacles infantils.

Des de la seva creació el 2001, la estructura vol establir una plataforma d’intercanvis, un lloc de treball i de reflexió sobre la creació escènica. Un espai on directors, dramaturgs, actors, escenògrafs, músics, artistes de vίdeo… quëstionen l’acte de creació.

Franquejar els límits i els horitzons per atènyer les senderes generadores de teatralitat.