fedra

fedra – oratori profà per a una actriu i dues cantants líriques

Veure el dossier artístic.

EQUIP ARTÍSTIC


text Iannis Ritsos
posada en escena Neus Vila Pons

traducció Joan Casas Fuster
composició i direcció musical Juan Jurado
escenografia Ernest Altés
disseny de llums Sylvain Séchet
disseny de so Ángel Faraldo (Fundació Phonos)
vestuari Annick Weerts
ajudantia de direcció Eva Ortega Puig
assessoria de moviment Anna Rodriguez Escalé

REPARTIMENT

Neus Vila Pons
Montse Solà Pijuan
Adriana Aranda

Cédric Chayrouse

Creació 2022
Del 23 de febrer al 13 de mars 2022
Fundació Joan Brossa – Centre de les Arts Lliures
Barcelona